Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της MetaByte Software

H Μetabyte Software έχει δεσμευτεί να προστατέψει το ιδιωτικό σας απόρρητο και να αναπτύξει τεχνολογία που θα σας προσφέρει πλούσια και ασφαλή εμπειρία κατά τη χρήση του δικτύου.

Συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων
Θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το άτομό σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για ενημέρωσή σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της MetaByte Software, στις προσφορές και τις ειδικές οικονομικές προτάσεις, στην υποστήριξη των εφαρμογών και προϊόντων που έχετε προμηθευτεί από την εταιρεία μας, καθώς και στις απαντήσεις στις δικές σας ζητήσεις.   Η ΜetaByte Software δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε καμία περίπτωση.

Έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων
Όταν κάνετε εγγραφή ή μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία για άλλον σκοπό, η MetaByte Software  δεν θα κάνει κοινή χρήση αυτών των στοιχείων με τρίτα μέρη χωρίς την έγκρισή σας.   Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η MetaByte Software  ενδέχεται κατά καιρούς να αποστέλλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα σας πληροφορεί για θέματα τεχνικής εξυπηρέτησης σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ζητήσατε. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κατάργηση της εγγραφής σας από αυτήν την αλληλογραφία, καθώς θεωρείται βασικό στοιχείο της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.

Η ΜetaByte Software εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (GDPR) 2016/679.